41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 55/2

Honorarium

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo z Klientem w drodze negocjacji. Jego wysokość zależy w szczególności od stopnia skomplikowania, przewidywanego czasu trwania danej sprawy oraz ilości czynności podejmowanych przez Kancelarię.

W przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów profesjonalnych stosowany jest system wynagrodzenia ryczałtowego ustalany zarówno w oparciu o deklarowany zakres potrzeb Klienta jak i rzeczywisty zakres usług świadczonych w ramach stałej obsługi.

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 74 1050 1588 1000 0092 2833 7920